By Admin

Category: Blog

‘Autoschadeherstelbranche moet kwaliteitsslag maken’ No Comments

‘Autoschadeherstelbranche moet kwaliteitsslag maken’

Nieuwe auto’s hebben minder schade, maar het gemiddelde schadebedrag stijgt snel. Dit heeft invloed op verzekeringspremies. Daarnaast bestaat het risico dat er in de markt
Source: Autoverzekering

Share this Post!

Leave a Reply

Tags: