By Admin

Category: Blog

‘Nu al ruim 500 miljoen schade door februaristormen’ No Comments

‘Nu al ruim 500 miljoen schade door februaristormen’

Volgens de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars komt de verzekerde schade aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen door Dudley, Eunice en Franklin uit op minimaal 500 miljoen euro.
Source: Autoverzekering

Share this Post!

Leave a Reply

Tags: