By Admin

Category: Blog

Schadelast elektrische auto’s hoger, maar brandgevaar is gelijk No Comments

Schadelast elektrische auto’s hoger, maar brandgevaar is gelijk

De schadelast van elektrische auto’s op cascoverzekeringen is 10% hoger dan bij traditionele auto’s, heeft Allianz becijferd.
Source: Autoverzekering

Share this Post!

Leave a Reply

Tags: