By Admin

Category: Blog

‘Verzekeraars zijn zelf de kern van het kwaliteitsprobleem in autoschadeherstel’ No Comments

‘Verzekeraars zijn zelf de kern van het kwaliteitsprobleem in autoschadeherstel’

Zelfbenoemd Ombudsvrouw Schadeherstel Irene Sommeling vindt dat verzekeraars de hand in eigen boezem moeten steken als het gaat om de kwaliteit van het schadeherstel.
Source: Autoverzekering

Share this Post!

Leave a Reply

Tags: